Tel:0575-86177888   Fax:057586177002

 

Add:No.3 Jiangdong Road Meizhu Town Xinchang County. Zhejiang   Email: slbearing@126.com

Copyright © 2018 ZHEJIANG SLING AUTOMOBILE BEARING CO.,LTD.    |    Office system

No public

Mobile station

Products Center

>
>
The second & third generation wheel hub unit
Commodity picture
BBS CODE
OEM REF./OTHER REF1
APPLICATION
BBS2001QN

BBS2001QN

MB844919/DACF1050B/2HUB281255-90
LANCER 06/92-10/03
BBS2002QN

BBS2002QN

MB584326/DACF1034
GALANT 11/87-10/92
BBS2003QN

BBS2003QN

MR103654/DACF1091
VITZC(_P1-) YARIS VERSO(NC/LP 2_)
BBS2004QN

BBS2004QN

MD316449/DACF1092/DACF1092A/513135/2HUB40106-43
GALANT1992-1996
BBS2005QN

BBS2005QN

42409-33020/DACF1097/TO-2894/30BWK16 Y2CA15
CAMRY1987-2001
BBS2006QC

BBS2006QC

7701205170/TGB12095.S49/LKBA89037
MEGANE GRANDTOUR 1999-2003
BBS2006QN

BBS2006QN

TGB12095.S43/IR-8106/LKBA69086 HUB2584-618/LKBA69088
RENAULT 1984-1992
BBS2007QN

BBS2007QN

HUB 079-B/54KWH01L/M
NISSAN
BBS2008QN

BBS2008QN

44200-SM4-013/44200-SM4-018/HUB081/513098/HUB081-45
ACCORD1994-1998/ASCOT1989-1993
BBS2009QN

BBS2009QN

44200-SX0-008/HUB132/HUB132-2/510038
ODYSSEY/SHUTTLE 1994-1999
BBS2010QN

BBS2010QN

43210-AL505/HUB-221
INFINIT2002-2007 STAGEA 2001- SKYLINE 2001-2007
BBS2011ZN

BBS2011ZN

43560-26010/54KWHO2/WB26010/2HUB54101-59/EBK1499C/WBK1499C
HIACE2004-/2005-
BBS2012QN

BBS2012QN

TGB12894.IR-8064,TGB12095 S23
PEUGEOT 1982-1996
BBS2012QC

BBS2012QC

TGB12894ABS,GB12894ABS
CITROEN
BBS2013ZN

BBS2013ZN

43210-WL000/50KWHO2
INFINIT 2002- ELGRAND 2002-
BBS2014QM

BBS2014QM

6Q0-598-611,/801191AD,VKBA3567
POLP 2001- FABIA SALOON 2000-
BBS2015ZN

BBS2015ZN

40210-VW000/51KWH01,WB-VW000,2HUB5187-55
NISSAN
BBS2016QN

BBS2016QN

43200-30RO07/43200-9E000/HUB184/EB5310/WBK219/WBK218/512025/HUB080-31
NISSAN
BBS2017QN

BBS2017QN

28BWK12
BBS2018QC

BBS2018QC

42200-S87-C52/42200-S7A-008/512179
ACCORD1998-2002 SABER1998-2003 INSPIRE1998-2003
Page up
1
2
3
4
...
6
Search